Назад

ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

   • Тест из математике 4500 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету 3500 динара.

   • Тест из опште информисаности 2000 динара.

   • Тест из математике и тест из опште информисаности (оба) 6000 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету 5000  динара.

  Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
  Број рачуна: 840-1344666-69
  Позив на број: 742121-500

  Модел:
  Шифра плаћења: 189

  ПРИЈАВА НА КОНКУРС

  КАНДИДАТ СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЛАЖЕКАНДИДАТ КОНКУРИШЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМКАНДИДАТ КОНКУРИШЕ ЗА ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА
  Само математику8 000 рсд11 000 рсд
  Математику и oпшту информисаност10 500 рсд13 500 рсд

  Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
  Број рачуна: 840-1344666-69
  Позив на број: 742121-510

  Модел: 
  Шифра плаћења: 189

  УПИС ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

  ЦЕНОВНИК ЗА БУЏЕТСКЕ СТУДЕНТЕ

  Накнада за трошкове уписа, у износу од 5600 динара врши се на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд, број рачуна: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-60.

  Накнада у износу од 2000 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA (са укљученим осигурањем од несрећног случаја) на рачун број: 840-1344666-69, са позивом на број  823121-52.

  Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50.

  ЦЕНОВНИК ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИЗНОС
  Информациони системи и технологије171 000 рсд
  Менаџмент и организација171 000 рсд

  Износ школарине може бити плаћен у пет рата или у целости.

  Прва рата школарине за студијске програме Информациони системи и технологије/Менаџмент и организација износи 51 000 динара и плаћа се приликом уписа .

  Школарина се уплаћује на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
  Број рачуна: 840-1344666-69
  Позив на број: 742121-9

  Накнада у износу од 2000 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA (са укљученим осигурањем од несрећног случаја) на рачун број: 840-1344666-69, са позивом на број  823121-52.

  Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50.

  ЦЕНОВНИК ЗА СТУДЕНТЕ – СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

  СТУДИСЈКИ ПРОГРАМИЗНОС
  Информациони системи и технологије1700 EUR
  Менаџмент и организација1700 EUR

  Износ школарине може бити плаћен у целости или у две једнаке рате у динарској противвредности на дан уписа по средњем курсу Народне банке Србије.

  Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
  Број рачуна: 840-1344666-69
  Позив на број: 742121-9

  Накнада у износу од 2000 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA (са укљученим осигурањем од несрећног случаја) на рачун број:  840-1344666-69, са позивом на број  823121-52.

  Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број:742121-50.