Назад

Висина школарине и других накнада за услуге које Факултет пружа студентима у
оквиру студијских програма основних и основних академских студија за школску
2023/2024.
 годину

(Одлука Савета Факултета 06-03 бр. 2/36 од 19.09.2023. године) 

Назив активностиЦена [дин]
1.Упис године основних студија – самофинансирајући159.00,00
2.Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијским програмима „Информациони системи и технологије“(ИСиТ) и „Менаџмент и организација“(МиО)159.00,00
3.Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиОброј ЕСПБ х 2.650,00
4.Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиОброј ЕСПБ х 1.750,00
5.Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијском програму „Информациони системи и технологије – образовање на даљину“ “(ИСиТ- даљина)165.000,00
6.Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљинаброј ЕСПБ х 2.750,00
7.Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљинаброј ЕСПБ х 1.800,00
8.Обнова године студија, статус „плаћа школарину“, уписани 2005. или раније60.000,00
9.Пријава испита
• Прве две пријава испита бесплатне за све студенте осим студената основних студија којима је истекао апсолвентски стаж
• Пријава испита после другог пријављивања испита – по пријављеном испиту1.500,00
• Пријава испита за студенте основних студија којима је истекао апсолвентски стаж1.600,00
• Накнадна пријава испита / колоквијума (додатак на редовне трошкове)1.800,00
• Пријава испита за студенте по истеку апсолвентског стажа који пријављују више од 2 пута плаћају по испиту
2.500,00
10.Полагање испита пред комисијом на захтев студента5.000,00
11.Пријава теме за дипломски/завршни радБез накнаде
12.Одбрана дипломског/завршног радаБез накнаде
13.Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (закључно са 3. уверењем)Без накнаде
Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (после петог уверења)1.200,00
14. · Уверење о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућој школској години (неактиван, исписан, дипломирао)2.500,00
15.Издавање дупликата (индекса, уверења)5.000,00
16.Израда диплома за студене уписане 2005. или раније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе)5.000,00
17.Израда диплома за студене уписане 2006. или касније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе)7.000,00
18.Издавање стандардних уверења о статусу студента (за регулисање: војске, пензије, социјалног и здравственог осигурања)Без накнаде
19.Издавање других нестандардних потврда и уверења1.500,00
20.Накнадни упис5.000,00
21.За привремено издавање (личних) докуменатаБез накнаде
22.Исписивање студената2.000,00
23.Промена студијског програма/студијске групе9.500,00
24.Промена теме или промена ментора за дипломски/завршни рад3.000,00
25.Пријава изборних предмета ван утврђеног рока2.500,00
26.Пријава алтернативних предмета ван утврђеног рока2.500,00
27.Подношење захтева за статус мировања ван утврђеног рока4.500,00
28.За прелазак са других факултета – подношење захтева24.000,00
29.За признавање испита са других факултета – по испиту2.500,00
30.Преузимање дипломе ван утврђених рокова1.500,00
31.Промена изборног/алтернативног предмета – по предмету4.000,00
32.Поништавање испита (ван статутарног рока – после 7 дана)2.500,00
33.Трошкови промена наставног плана9.000,00
34.Трошкови издавања овереног наставног плана3.000,00
35.Трошкови провере дипломе/уверења на захтев8.400,00
36.Издавање уверења о изједначавању стручног назива стеченог завршавањем четворогодишњих студија према прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05) са академским називом „мастер“ другог степена студија из члана 95. став 6. Закона.
5.000,00
37.Подношење захтева за стицање дипломе првог степена
• подношење захтева за стицање дипломе16.000,00
• административни трошкови (обрада досијеа)25.000,00
• формирање досијеа за неактивне студенте40.000,00
• пријава теме за завршни рад2.000,00
• одбрана завршног рада3.000,00
• писање и израда дипломе3.800,00

Ценовник за студенте – стране држављане

Р. бр.НАЗИВ АКТИВНОСТИЦена [€]
1.Упис године
• Студијски програм Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација1.500,00
• Студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину2.500,00
2.Обнова године1.200,00
3.Полагање испита40,00

Студенти страни држављани могу платити школарину у једнократном износу, односно у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно летњег семестра.

Студенти који су држављани Србије могу уплатити школарину у једнократном износу или у више рата и то:

Студенти основних академских студија на студијским програмима „Информациони системи и технологије“ и „Менаџмент и организација“ – у 5 рата

        I рата (47.000,00) – приликом уписа

        II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.11. 2023. године.

        III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.01. 2024. године,

        IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.03.2024. године,

        V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.05.2024. године.

Студенти основних академских студија на студијском програмима „Информациони системи и технологије – студије на даљину“ – у 5 рата

        I рата (50.000,00) – приликом уписа

        II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.11. 2023. године.

        III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.01. 2024. године,

        IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.03.2024. године,

        V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.05.2024. године.

Приликом уплате у више рата биће вршено усклађивање са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за информатику и статистику.

Студенти, стипендисти Министарства просвете и запослени на Факултету не плаћају школарину.

Студенти – деца запослених Факултета, плаћају школарину за упис године 30% од утврђеног износа школарине за школску годину.

Студенти који су остварили 60 ЕСПБ бодова у претходној школској години уколико мењају студијски програм умањује им се школарина за 50 %. које плаћају у 5 једнаких рата.

Студенти генерација који се рангирају за упис на терет буџета а који су остварили 48 и више бодова у школској 2022/23 години, плаћају прву рату у износу од 25.000,00 динара, а остатак школарине у четири једнаке рате. Овим студентима се одобрава смањење школарине према процентима у наредној табели.

Број ЕСПБ бодоваПроценат смањења школарине
Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“70%
Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“50%
Остварили 54-59 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“50%
Остварили 54-59 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“35%
Остварили 48-53 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“35%
Остварили 48-53 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“25%

Студенти који су извршили поновни упис на исти ниво студија плаћају школарину према следећој табели:

А) Износ школарине за студенте који уписују четврту годину трећи или виши пут:

Б) Износ школарине за студенте који су уписују четврту годину други пут:

Динамика плаћања: I рата при упису, II до 15.12.2023, III до 05.02.2024, IV до 31.03.2024, V до 25.05.2024. године.

Студенти из категорија А) и Б) имају право да из свих предмета који су им преостали до завршетка студија да полажу колоквијуме и испите, а из предмета које нису одслушали да слушају наставу. Уколико буду организовани апсолвентски испитни рокови (новембарско-децембарски и мартовско-априлски), овим студентима ће бити омогућено полагање испита из треће и четврте године.

Студенти којима је до завршетка студија преостала одбрана завршног рада, ослобађају се плаћања школарине.

 

Odluka-o-uslugama-koje-obuhvata-skolarina